Prof. Dr. ZAHİT KAYIHAN KORKUT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. ZAHİT KAYIHAN KORKUT

T: (0282) 250

M kayihankorkut@nku.edu.tr

W kayihankorkut.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarla Bitkileri
Ana Bilim Dalı:Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BİTKİ ISLAHI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1974-1981
Tez: ARPADA DİALLEL ANALİZLER İLE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİN KALITIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (1981)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1972
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2006-
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİV. ZİRAAT FAK. TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1992-
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİV. ZİRAAT FAK. TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1985-
Yrd. Doç. TRAKYA ÜNİV. ZİRAAT FAK. TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1983-
Arş. Gör. Dr. EGE ÜNİV. ZİRAAT FAK. TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1981-
Araş. Gör. EGE ÜNİV. ZİRAAT FAK. TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
1974-
İdari Görevler
Rektör Danışmanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - TAHILLAR VE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ANABİLİM DALI
2011-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2008-2011
Arş. Uy. Merkezi Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2005-2007
Enstitü Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2005-2007
Arş. Uy. Merkezi Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1995-1997
Arş. Uy. Merkezi Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1995-1997
Enstitü Müdür Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1988-1989
Enstitü Müdür Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1988-1989
Yönetim Kurulu Üyeliği EGE ÜNİVERSİTESİ
1978-1980
Üniversite Dışı İş Deneyimi
The Second International Plant Breeding Congress Bilim Kurulu Üyesi BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİ TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ 2015-2015
The First International Plant Breeding Congress Bilim Kurulu Başkanı BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİ TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ 2013-2013
BİLİMSEL RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ (3) BAŞKANI BİYOGÜVENLİK KURULU 2011-2012
Prof. Dr. Öğretim Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2006-2011
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Üyesi DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 2005-2005
Prof. Dr. Öğretim Üyesi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1992-2006
Türk Lider TÜRK-ALMAN ÖNDER ÇİFTÇİ PROJESİ 1991-1992
Doç Dr. Öğretim Üyesi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1985-1992
Kursiyer UNİVERSİTY OF MİSSOURİ-COLUMBİA, ABD 1984-1984
Yard. Doç Dr. Öğretim Üyesi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1983-1985
Seminerci NAİROBİ UNİVERSİTY, KENYA 1982-1982
Dr. Araştırmacı BERLİN TECHNİCAL UNİVERSİTY, ALMANYA 1981-1982
Buğday Islahı Kursu Öğrencisi INTERNATİONAL MAİZE AND WHEAT IMPROVEMENT CENTER, MEKSİKA 1978-1978
FAO-SIDA Mısır Islahı Kursu Öğrencisi INDİAN AGRİCULTURAL RESEARCH INSTİTUTE, HİNDİSTAN 1975-1975
Asistan EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ AGROEKOLOJİ VE GENEL BİTKİ ISLAHI KÜRSÜSÜ 1974-1983
Araştırmacı TARIM BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1972-1974
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
Endüstri Bitkileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. İRFAN Ö., KAYIHAN Z. K., Ekmeklik buğday [Triticum aestivum L.] genotiplerinde farklı gelişme dönemlerinde oluşan kuraklığınbazı fizyolojik karakterlere etkisi, turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, vol. 5, pp. 375-385, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
2. İRFAN Ö. ., KAYIHAN Z. K., Evaluation of drought tolerance indices and relation with yield in bread wheat genotypes under drought stress conditions, Agriculture & Food, vol. 6, pp. 359-367, 2018.
Özgün Makale
3. İRFAN Ö., KAYIHAN Z. K., Relation to stomatal frequncy and size on wheat yield and morpho-physiological traits under varied drought stresses condition, Agriculture & Food, vol. 6, pp. 368-380, 2018.
Özgün Makale
4. İRFAN Ö., KAYIHAN Z. K., Ekmeklik buğday [Triticum aestivum L.] farklı gelişme dönemlerinde kuraklığın verim ve verim unsurlarına etkisi, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 5, pp. 128-137, 2018.
Özgün Makale CABI
5. İRFAN Ö., KAYIHAN Z. K., Farklı bitki gelişme dönemlerinde kuraklık uygulamasının ekmeklik buğday [Triticum aestivum L.]´da kök ağırlığına etkisi ve bazı agronomik karakterlerle ilişkisi, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 15, pp. 68-77, 2018.
Özgün Makale CABI
6. İRFAN Ö., KAYIHAN ZAHİT K., Kuraklığın buğdayın kök ağırlığına ve kökün bazı fizyolojik parametrelerle ilişkisi, Journal of Central Research Institute for Field Crops, vol. 27, pp. 14-24, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
7. KORKUT Z. K., BALKAN A., BAŞER İ., BİLGİN O., Determination of the High Temperature Stress Tolerances of Bread Wheat Genotypes, Journal of Life Sciences, vol. 11, 2017.
Özgün Makale Chemical Abstracts Service (CAS), USA
8. KUTLU İ., BALKAN A., KORKUT Z. K., BİLGİN O., BAŞER İ., EVALUATION OF RECIPROCAL CROSS POPULATIONS FORSPIKE-RELATED TRAITS IN EARLY CONSECUTIVE GENERATIONSOF BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.), Genetika-Belgrade, vol. 49, pp. 511-528, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. ÖZTÜRK İ., KORKUT Z. K., STABLITY PARAMETERS FOR YILED AND YIELD COMPONENT OF THE BREAD WHEAT GENOTYPES UNDER VARIOUS DROUGHT STRESS CONDITION, JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURAL FACULTY, pp. 77-82, 2017.
Özgün Makale EBSCO
10. BİLGİN O., GUZMAN C., BAŞER İ., CROSSA H., KORKUT Z. K., Evaluation of grain yield and quality traits of bread wheat genotypes cultivated in Northwest Turkey, Crop Science, vol. 56, pp. 73-84, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. BİLGİN O., KORKUT Z. K., BALKAN A., BAŞER İ., Assessment of heterosis and heterobelthiosis fr spike characters in durum wheat., Pakistan Journal of Agricultural Research, vol. 24, pp. 1-7, 2011.
Özgün Makale
12. BİLGİN O., KORKUT Z. K., BAŞER İ., DAĞLIOĞLU O., ÖZTÜRK İ., KAHRAMAN T., Genetic variation and inter-relationship of some morpho-physiological traits in durum wheat (Triticum durum (L.) Desf.), Pakistani Journal of Botany, vol. 43, pp. 253-260, 2011.
Özgün Makale cab
13. ORHUN G. E., KORKUT Z. K., Interrelationships among the oil and fatty acids in maize, African Journal Of Agricultural Research, vol. 6, pp. 2115-2117, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. Bilgin O., B. İ., K. k., b. A., Investigation on selection criteria for drought tolerance of bread wheat (T. aestivum L.) in the north-west Turkey., Bangladesh Journal of Agricultural Research, vol. 36, pp. 291-303, 2011.
Özgün Makale
15. BİLGİN O., ORAK H. H., KORKUT Z. K., BAŞER İ., ORAK A., BALKAN A., Interrelationships among some quality characteristics in dent corn (Zea mays L.)., Cereal Research Communications, vol. 38, pp. 233-242, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. ORAK H. H., BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., ORAK A., Investigations of peroxidase and lipoxygenase enzyme activities and their relationships with colour and chemical characteristics in commercial dent corn (Zea Mays L.) Hybrids., Journal of Agro Crop Science, vol. 1, pp. 33-40, 2010.
Özgün Makale CAB
17. BİLGİN O., KORKUT Z. K., BAŞER İ., DAĞLIOĞLU O., ÖZTÜRK İ., KAHRAMAN T., BALKAN A., Variation and heritability for some semolina characteristics and grain yield and their relations in durum wheat (Triticum durum Desf.)., World Journal of Agricultural Sciences, vol. 6, pp. 301-308, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. Hulya O., K. K. Z., B. İ., O. A. o., Grain qualities, oil yields and fatty acid composition of some hybrid dent corn varieties., Asian Journal of Chemistry, vol. 21, pp. 7182-7190, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. KORKUT Z., Variations for grain yield and milling value of durum wheat landraces and obsolete cultivars. 92 (1): 25-32., Philippine Agricultural Scıentist,, vol. 92, pp. 25-32, 2009.
Özgün Makale SCI
20. BİLGİN O., KORKUT Z. K., BAŞER İ., DAĞLIOĞLU O., ÖZTÜRK İ., KAHRAMAN T., Determination of variability between grain yield and yield components of durum wheat varieties (Triticum durum desf.) in Thrace region, JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 5, pp. 101-109, 2008.
Özgün Makale CAB
21. BİLGİN O., BAŞER İ., KORKUT Z. K., BALKAN A., SAĞLAM N., The impacts on seedling root growth of water and salinity stres in maize (Zea mays indentat sturt.)., Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 14, pp. 313-320, 2008.
Özgün Makale CAB
22. Bilgin O., B. İ., K. Z. K., B. A., Assessment of early generation performances in durum wheat (Triticum durum L. Desf.) mutant lines., Turkish J. of Field Crops, vol. 12, pp. 21-25, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
23. BAŞER İ., BİLGİN O., KORKUT Z. K., BALKAN A., Makarnalık buğdayda mutasyon ıslahı ile bazı kantitatif karakterlerin geliştirilmesi., Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi,, vol. 13, pp. 346-353, 2007.
Özgün Makale CAB
24. Korkut K. z., B. O., B. İ., S. N., Stability of grain vitrousness in durum wheat ((T. durum L. Desf.)genotypes in the Northern-West region of Turkey, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol. 31, pp. 313-318, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
25. BİLGİN O., KORKUT Z. K., Determination of some bread wheat quality and grain yield characters in bread wheat (Triticum aestivum L.)., International Journal of Agriculture and Biology., vol. 7, pp. 125-128, 2005.
Özgün Makale CAB
26. Korkut z. K., B. İ., T. H., B. O., Androgenetic plant production in local foreign bread wheat genotypes., KORKUT, K.Z., BAޞER, İ., TURHAN, H. and O. BİLGİN, 2003. Androgenetic plant production in local foreign bread wheat genotypes. Turkish Journal of Field Crops, vol. 8, pp. 914, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
27. KORKUT Z. K., BAŞER İ., BİLGİN O., Genotypic and phenotypic variability, heritability and phenotypic correlation for yield and yield components in bread wheat varieties., Agronomica Hungarica, vol. 49, pp. 197-201, 2001.
Özgün Makale CAB
28. BİLGİN O., KORKUT Z. K., Assessment of stability parameters and yield stability levels in some durum wheat (Triticum durum L. Desf.) genotypes, Acta Agronomica Hungarica,, vol. 48, pp. 197-201, 2000.
Özgün Makale CAB
29. Aydın A., K. K., AYDIN, A. and K.Z. KORKUT, 1998. Broomrape resistance of some backcross derivates of HA-89 and their hybrids. Helia 21 (28) : 29-34., Helia, vol. 21, pp. 29-34, 1998.
Özgün Makale
30. Aydın A., K. Z. K., Characterization of some broomrape resistant lines for their combining ability effects to utilize in sunflower hybrid breeding., Helia, vol. 21, pp. 23-28, 1998.
Özgün Makale
31. Sürek H., K. z. K., B. O., Correlation and path analysis for yield and yield components in rice in a 8-parent half diallel set of crosses., Oryza, vol. 35, pp. 15-18, 1998.
Özgün Makale
32. Sürek H., K. Z. K., SUREK, H., and K.Z. KORKUT, 1998. Diallel analysis of some quantitative characters in F1 and F2 generations in rice (Oryza sativa L.). Egypt. J. Agric. Res. 76 (2) : 651-663., Egyptian Journal of Agriculture, vol. 76, pp. 651-663, 1998.
Özgün Makale
33. Sürek h., K. Z. K., Combining ability analysis for yield and its contributing characters in rice., Bangladesh Journal of Plant Breed. and Genetics, vol. 9, pp. 4146, 1996.
Özgün Makale
34. Sürek H., K. z. K., SUREK, H. and K.Z. KORKUT, 1996. Heterosis for yield and its components in rice (Oryza sativa L.) under temperate conditions. and Genet. 9 (1-2) : 33-39., Bangladesh Journal of Plant Breeding, vol. 9, pp. 33-38, 1996.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZTÜRK İ., KORKUT Z. K., Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinde Farklı Bitki Gelişme Dönemlerinde Kuraklık Uygulamalarının Kalite Karakterlerine Etkisi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 26, ss. 170-179, 2017.
Özgün Makale ULAKBİM
2. BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., BALKAN A., Anter Kültürü Tekniği ile Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum) Melez Popülasyonlarından Doubled Haploid Bitkilerin Elde Edilmesi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Drgisi, cilt 25, ss. 232-236, 2016.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında
3. BİLGİN O., BALKAN A., KORKUT Z. K., BAŞER İ., Heterotic and Hetrobeltiotic Potentials of Bread Wheat (triticum aestivum L.) Hybrids for yield and Yield Components, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 8, ss. 133-144, 2011.
Özgün Makale
4. Orhun G. E., K. Z. K., Mısırda 8x8 yarım diallel melez döllerinde verim ve verim unsurları açısından karşılaştırmalar., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 8, ss. 23-28, 2011.
Özgün Makale
5. BİLGİN O., KORKUT Z. K., Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarının genetik uzaklıklarının belirlenmesi., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 245-252, 2005.
Özgün Makale
6. BİLGİN O., KORKUT Z. K., Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarının tane verimi ve bazı fenolojik özelliklerinin belirlenmesi., JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 58-65, 2005.
Özgün Makale
7. Başer İ., K. z. K., B. O., Ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) kurağa dayanıklılıkla ilgili özellikler arasındaki ilişkiler., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 253-259, 2005.
Özgün Makale
8. Başer İ., K. Z. K., B. O., Mutagen uygulamasının makarnalık buğdaylarda (Triticum durum Thell) M1 generasyonundaki varyasyona etkisi., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 66-72, 2005.
Özgün Makale
9. Korkut z. K., B. İ., Ekmeklik buğdaylarda genotip x çevre interaksiyonu ve tane veriminin stabilitesi üzerine araştırmalar., Tekirdağ Zir. Fak. Derg., cilt 2, ss. 63-68, 1993.
Özgün Makale
10. KORKUT Z. K., SAĞLAM N., BAŞER İ., Ekmeklik ve makarnalık buğdaylarda verimi etkileyen bazı özellikler üzerine araştırmalar., Tekirdağ Zir. Fak. Derg., cilt 2, ss. 111-118, 1993.
Özgün Makale
11. Gültaş s., K. Z. K., Üç arpa (Hordeum vulgare L. emend) çeşidinde bazı önemli tarımsal özelliklerin kalıtımı üzerinde araştırmalar., Tekirdağ Zir. Fak. Derg., cilt 2, ss. 119-132, 1993.
Özgün Makale
12. Korkut Z. K., Ü. a., Bazı ekmeklik buğday populasyonlarında F3, F4 ve F5 generasyonlarında segregasyon analizleri ve ilişkiler üzerine araştırmalar., Trakya Üniv. Tekirdağ Zir. Fak. Derg., cilt 1, ss. 103-111, 1992.
Özgün Makale
13. Korkut Z. K., Ç. N., Yerli ve yabancı kökenli ekmeklik buğday çeşitlerinde tane verimi ve ekmeklik kalitesi unsurları üzerine araştırmalar., Tekirdağ Zir. Fak. Derg., cilt 1, ss. 113-121, 1992.
Özgün Makale
14. Ünay A., T. İ., S. H., K. Z. K., Çeltikte bazı özelliklerle ilgili stabilite analizleri., Akdeniz Üniv. Zir. Fak. Derg., cilt 3, ss. 117-124, 1990.
Özgün Makale
15. Demir i., Y. S., K. Z. K., Kantitatif karakterlerde genetik parametrelerin saptanmasında kullanılan bazı yöntemlerin karşılaştırılması üzerine araştırmalar., Ege Üniv. Zir. Fak. Derg., cilt 20, ss. 41-49, 1983.
Özgün Makale
16. Demir İ., A. N., K. Z. K., İleri Triticale hatlarının bazı agronomik özellikleri üzerine araştırmalar. Ege. Üniv. Zir. Fak. Derg. 18 (1,2,3) : 227-238., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 18, ss. 227-238, 1981.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KORKUT Z., KANTİTATİF GENETİĞE GİRİŞ (2. Basım) Prof. Dr. Rüstem AKSEL, Dr. Kayıhan Z. KORKUT, Dr. Alparslan, Yayın Yeri: Ege Bölge Zir. Araşt. Enst. Yay. No. 20, İzmir. 124 s, 2005.
2. KORKUT Z. K., BAŞER İ., TARLA BİTKİLERİ Tahıllar (ders notu), Yayın Yeri: Trakya Üniv. Tekirdağ Zir. Fak. Yay. No. 92, Ders Notu No. 61, Tekirdağ. 109 s., 1992.
Ders Kitabı
3. KORKUT Z., TARLA DENEME TEKNİĞİ, Yayın Yeri: Trakya Üniv. Tekirdağ Zir. Fak. Yay. No. 82, Ders Notu No. 57, Tekirdağ. 181 s., 1992.
Ders Kitabı
4. KORKUT Z., AYÇİÇEĞİ ÜRETCİSİNİN EL KİTABI, Yayın Yeri: Trakya Ofset, Tekirdağ. 31 s., 1986.
5. KORKUT Z., GENETİK, Yayın Yeri: Trakya Üniv. Tekirdağ Zir. Fak. Yay. No. 21, Ders Notu No. 18, Tekirdağ. 92 s., 1985.
6. KORKUT Z., KANTİTATİF GENETİĞE GİRİŞ, Prof. Dr. Rüstem AKSEL, Dr Alparslan KIRCALIOĞLU, Dr. Kayıhan Z. KORKUT, Yayın Yeri: Trakya Ofset, Tekirdağ. 31 s., 1982.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ALPAY B., OĞUZ B. ., KAYIHAN ZAHİT K., İSMET B., Evaluation of advanced bread wheat [Triticum aestivum L.] mutant lines for grain yield and some yield components, IX. International Scientific agriculture Symposium "Agrosym 2018" (04.10.2018-07.10.2018).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
2. İRFAN Ö., KAYIHAN Z. K., Genetic diversity of bread wheat [Triticum aestivum L.] genotypes based on principal component analysis and cluster for yield, IX. International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018" (04.10.2018-07.10.2018).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
3. BALKAN A., KORKUT Z. K., BAŞER İ., BİLGİN O., Determination of The High Temperature Stress Tolerances of Bread Wheat Genotypes, 3rd International Symposium For Agriculture And Food-ISAF 2017 (18.10.2017-20.10.2017).
Özet bildiri
4. BİLGİN O., BAŞER İ., KORKUT Z. K., BALKAN A., GÜLFİDAN E., Molecular Characterization of Bread Wheat Genotypes for Leaf Rust Disease Resistance, 3rd International Symposium For Agriculture And Food-ISAF 2017 (10.10.2017-20.10.2017).
Özet bildiri
5. BİLGİN O., KORKUT Z. K., BALKAN A., BAŞER İ., Comparison of bread wheat genotypes with respect to yield components and diseases resistance, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
6. BAYRAM M. E., KORKUT Z. K., DETERMINATION OF ALVEOGRAPH DOUGH PARAMETERS OF SOME BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.) GENOTYPES, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
7. BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., BALKAN A., Production of doubled haploid plant by corn anther culture in vitro, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
8. ÖZTÜRK İ., KORKUT Z. K., Response of Bread Wheat Genotypes to Various Drought Stress Conditions, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
9. KORKUT Z. K., ÖZTÜRK İ., Stability Parameteres for Yield and Componentsof the Bread Wheat Genotypes under Various Drought Stress Condition, 2nd International Balkan Agricultue Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
10. ÖZTÜRK İ., KORKUT Z. K., Drought effects on yield and yield components in different growing periods of the some bread wheat Triticum aestivum L Genotypes, . 2. International Plant Breeding Congress. (2. IPBC) (01.11.2015-05.11.2015).
Özet bildiri
11. ÖZTÜRK İ., KORKUT Z. K., Effect of drought consist of different plant growth on some physiological traits in bread wheat Triticun aestivum L Genotypes, 2. International Plant Breeding Congress (2. IPBC), (01.11.2015-05.11.2015).
Özet bildiri
12. BİLGİN O., KORKUT Z. K., BAŞER İ., BALKAN A., Evaluation of yield and yield components of wheat genotypes grown during 1968 2011 years in Thrace Region, . 2nd International Symposium for Agriculture and Food-ISAF, (07.10.2015-09.10.2015).
Poster
13. KORKUT Z. K., BAŞER İ., BİLGİN O., BALKAN A., Investigation of variations for spike characters in F2 F3 and F4 generations of wheat cross populations, 2nd International Symposium for Agriculture and Food-ISAF (07.10.2015-09.10.2015).
Poster
14. KORKUT Z. K., BAŞER İ., BİLGİN O., VEHBİ E., Ancestors of wheat used as traditional food, The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
15. ÖZTÜRK İ., KORKUT Z. K., Relation of stomatal frequency and size on wheat yield and some morpho physiological traits under varied drought stresses condition, 9. International Wheat Conference. (20.09.2015-25.09.2015).
Poster
16. Cengiz R., S. M. C., E. M., Ö. A. E. Ö. A. N. Z. K. İ. O., Development of double haploid lines by in vivo haploid technique in hybrid maize breeding, International Plant Breeding Congress (10.10.2013-14.10.2013).
Özet bildiri
17. Korkut Z. K., Education and training in plant breeding, 3rd Eco Seed Associations (ECOSA) İnternational Trade Conference, 2011 (16.11.2011-20.11.2011).
Tam metin bildiri
18. Cengiz R., K. Z. K., Genetic analysis of selected subtropical maize inbred lines developed in Turkey, Asia Maize Conference (07.11.2011-12.11.2011).
Poster
19. Başer İ., K. Z. K., B. O., Bread wheat production problems and variety evaluations in Thrace Region, Jubilee Scientific Conferance State-of-the-art and problems of agricultural science and education (19.10.2005-20.10.2005).
Tam metin bildiri
20. Korkut Z. K., B. İ., B. O., Studies on responses to different selection intensities practiced in bread wheat populations, Jubilee Scientific Conferance State-of-the-art and problems of agricultural science and education (19.10.2005-20.10.2005).
Tam metin bildiri
21. Korkut z. K., B. İ., B. O., The influence of climatic factors on winter bread wheat milling quality response in Thrace Region, Jubilee Scientific Conferance State-of-the-art and problems of agricultural science and education (19.10.2005-20.10.2005).
Tam metin bildiri
22. Korkut Z. K., G. T., B. İ., B. O. T., Wheat Breeding Activities in Turkey, International Wheat Breeding Conference (08.06.2004-11.06.2004).
Tam metin bildiri
23. Korkut Z. K., B. O., B. İ., Genetically modified crops and their impact on the environment, International Workshop on Agricultural Pollution. (19.09.2002-21.09.2002).
Tam metin bildiri
24. Demir İ., B. G., K. z. K., F. W., Breeding in Turkey with special emphasis on utilization of wild species to improve disease resistance in barley, Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch Türkischer Universitatpartnerschaften im Agrarbereich, (26.09.1989-30.09.1989).
Tam metin bildiri
25. Korkut Z. K., L. P., The use of diallel cross analysis for the heritability estimations of quantitative characters with the experimental reference to apex development in barley Wissenschaftliche Ergebnisse Universitatpartnerschaften im Agrarbereich, Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch Türkischer Universitatpartnerschaften im Agrarbereich (17.03.1987-19.03.1987).
Tam metin bildiri
26. Korkut Z. K., Comparison of differently estimated genetical parameters applied on data obtained from space planted F1 and drilled F2 generations of barley More Food From Better Technology, Third FAO/SIDA Seminar on Field Crops in Africa and Near East, 6-24 june 1982, Nairobi. (06.06.1982-24.06.1982).
Tam metin bildiri
27. Korkut Z. K., The importance of maize as the second crop in Turkish agriculture, Third FAO / SIDA Seminar on Field Crops in Africa and Near East More Food From Better Technology (06.06.1982-24.06.1982).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., BALKAN A., Anter Kültürü Tekniği ile Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L Melez Popülasyonlarından Doubled Haploid Bitkilerin Elde Edilmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi. (07.09.2015-10.09.2015).
Özet bildiri
2. ÖZTÜRK İ., KORKUT Z. K., Ekmeklik Buğday Triticum Aestivum L genotiplerinde farklı bitki gelişme dönemlerinde kuraklık uygulamalarının kalite karakterlerine etkisi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Özet bildiri
3. ÖZTÜRK İ., KORKUT Z. K., Farklı bitki gelişme dönemlerindeki kuraklığın ekmeklik buğday Triticum Aestivum L genotiplerinde kök ağırlığına etkisi ile kök ağırlığının bazı karakterlerle ilişkisinin araştırılması, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Özet bildiri
4. Kayıhan Z. K., E. V., Genetik ve biyoteknolojidekş gelişmelerinbiyolojik çeşitlilik ve genetik kaynakların kullanımında sağladığı yeni imkanlar, "21. Yüzyılın Üç "B"si: Biyoteknoloji, Biyolojik Çeşitlilik ve Biyogüvenlik" Paneli (11.10.2013-11.10.2013).
Davetli konuşmacı
5. Bilgin O., B. İ., K. Z. K., B. a., Makarnalık Buğday Yerel Populasyonlarının Verim ve Bazı Fiziksel Kalite Özellikleri Yönünden Değerlendirilmes, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi (12.09.2011-15.09.2011).
Tam metin bildiri
6. Şahin S., K. Z. K., Çeltik genotiplerinde anter kültürü olanakları, XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, (13.12.2009-16.12.2009).
Tam metin bildiri
7. Korkut Z. K., B. İ., D. O., B. O. M., Farklı Kökenli Ekmeklik buğday genotiplerinin tane verimi ve kalite özellikleri bakımından karşılaştırılması, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
8. Korkut Z. K., B. İ., D. O., B. O. İ. T., Trakya Bölgesi nde makarnalık buğday üretimi için yüksek verimli ve kaliteli genotiplerin belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
9. Korkut Z. K., G. T., O. A., B. İ. N. O. N. A., Trakya Bölgesi ne uygun birinci ve ikinci ürün silajlık mısır çeşitlerinin belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
10. Korkut Z. K., G. T., O. A., B. İ. N. O. İ. a., Trakya Bölgesine uygun tritikale genotiplerinin verim stabilitesi yönünden değerledirilmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, (19.10.2009-21.10.2009).
Tam metin bildiri
11. Korkut Z. K., B. İ., B. O., D. O. İ. t., Makarnalık Buğday Genotiplerinin Protein İçeriği ve SDS PAGE Protein Bantlarının Karşılaştırılması, Ülkesel Tahıl Sempozyumu (02.06.2008-05.06.2008).
Tam metin bildiri
12. Başer İ., B. o., S. N., K. z. K. T. A. İ. N. A., Tritikale genotiplerinin Trakya Bölgesi nde adaptasyonları açısından karşılaştırmalı değerlendirmeler, Ülkesel Tahıl Sempozyumu (02.06.2008-05.06.2008).
Tam metin bildiri
13. BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., İleri Ekmeklik Buğday Hatlarının T aestivum L Tane Verimi ve Bazı Agronomik Karakterler Yönünden Değerlendirilmesi, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi (17.09.2001-21.09.2001).
Tam metin bildiri
14. KORKUT Z. K., BAŞER İ., BİLGİN O., İleri ekmeklik buğday hatlarının Triticum aestivum L tane verimi ve bazı agronomik özellikler yönünden değerlendirilmesi, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, (17.09.2001-21.09.2001).
Tam metin bildiri
15. Korkut Z. K., B. İ., B. O., Makarnalık buğday hatlarında T Durum L Desf kışa dayanım ile tane verimi ve bazı verim komponentleri arasındaki ilişkiler, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi (17.09.2001-21.09.2001).
Tam metin bildiri
16. Başer İ., K. Z. K., T. H., B. O., Anter kültüründen yaralanarak kışlık ekmeklik buğday çeşit ve populasyonlarında haploid bitkilerin elde edilme olanakları, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi (15.11.1999-18.11.1999).
Tam metin bildiri
17. Bilgin O., K. Z. K., B. İ., İleri arpa hatlarında bazı sap özellikleri ve yatmanın tane verimine etkileri, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, (15.11.1999-18.11.1999).
Tam metin bildiri
18. Korkut z. K., B. O., b. İ., E. H., İleri arpa hatlarında generasyonlar arası ilişkiler ve path analizi 5 7 Eylül 1995 Konya s 335 341, 3. Arpa-Malt Semineri (05.09.1995-07.09.1995).
Tam metin bildiri
19. Korkut Z. K., B. i., Y. Ö., Makarnalık buğday kolleksiyon bahçesinde bazı agronomik özellikler üzerine araştırmalar 3, Makarnalık Buğday ve Mamülleri Sempozyumu (30.11.1993-03.12.1993).
Tam metin bildiri
20. Korkut Z. K., B. İ., B. S., Makarnalık buğdaylarda basit ve çoklu ilişkiler üzerine araştırmalar üzerine araştırmalar, Makarnalık Buğday ve Mamülleri Sempozyumu (30.11.1993-03.12.1993).
Tam metin bildiri
21. KORKUT Z. K., BAŞER İ., BİLİR S., Makarnalık Buğdaylarda Korelasyon ve Path Katsayıları Üzerine Çalışmalar, MAKARNALIK BUĞDAY VE MAÜLLERİ SEMPOZYUMU (30.11.1993-03.12.1993).
Tam metin bildiri
22. Korkut Z. K., B. İ., B. S., Ekmeklik buğdayda sıvı ve ıslanabilir toz tohumluk ilaçların kök ve sürgün gelişimine etkisi üzerine araştırmalar, Türkiye 1. Tarımda Perlit Sempozyumu (29.06.1992-30.06.1992).
Tam metin bildiri
23. Korkut z. K., B. İ., E. H., Ekmeklik buğdayda tane iriliğinin perlit ortamında kök ve sürgün gelişimine etkisi üzerine araştırmalar, Türkiye 1. Tarımda Perlit Sempozyumu (29.06.1992-30.06.1992).
Tam metin bildiri
24. Korkut z. K., Yerli ve yabancı kökenli bazı arpa çeşitlerinde protein içeriğinin kalıtımı ve agronomik özelliklerle ilişkisi üzerine araştırmalar, İkinci Arpa Malt Semineri (25.05.1992-27.05.1992).
Tam metin bildiri
25. Korkut ., Z. K., Kantitatif karakterleri belirleyen gen grubu sayılarının Jinks ve Hayman 1953 tarafından önerilen yönteme göre belirlenmesi üzerine araştırmalar, Türkiye Hayvancılık, Genetik, İstatistik Sempozyumu (13.10.1988-14.10.1988).
Tam metin bildiri
26. Korkut Z. K., Ü. A., Tahıllarda başak taslağı gelişimi ile verim ögeleri arasındaki ilişkiler üzerinde araştırmalar, Türkiye Tahıl Sempozyumu (06.10.1987-09.10.1987).
Tam metin bildiri
27. KORKUT Z. K., ÜNAY A., Tahıllarda Başak Taslağı Gelişimi ile Verim Ögeleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Araştırmalar, TÜRKİYE TAHIL SİMPOZYUMU (06.10.1987-09.10.1987).
Tam metin bildiri
28. Atakişi. İ., K. Z. K., Hibrit ayçiçeği tohumluğunun ekim tekniği toprak hazırlığı yabancı ota ve hastalıklara karşı mücadelesi hasadı ve depolaması, Hibrit Ayçiçeği Yetiştirme Semineri 12 Şubat 1987, Tekirdağ (12.02.1987-12.02.1987).
Tam metin bildiri
29. Korkut Z. K., A. N., Makarnalık buğdaylarda genetik analizler, Bitki Islahı Sempozyumu (15.10.1986-17.10.1986).
Tam metin bildiri
30. Demir i., K. z. K., A. m., A. H. C., Yazlık Triticale ıslahı çalışmaları, Bitki ıslahı Sempozyumu, (15.10.1986-17.10.1986).
Tam metin bildiri
31. Demir İ., K. Z. K., Y. S., T. İ. Ö., Çeşit koruma ıslahı ilkeleri, Türkiye’de Kontrollu ve Sertifikalı Tohumluk Üretim ve Dağıtım Sorunları Sempozyumu (08.02.1985-10.02.1985).
Tam metin bildiri
32. Demir İ., K. Z. K., T. İ., Kantitatif genetik ve bitki ıslahı, TÜBİTAK VII. Tarım Bilimleri Kongresi, (15.11.1980-18.11.1980).
Tam metin bildiri
33. Demir İ., Ş. P., K. Z. K., Sekiz ekmeklik buğdayında bazı kalite karakterlerinin kalıtımı ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerine araştırmalar, TÜBİTAK VII. Tarım Bilimleri Kongresi (15.11.1980-18.11.1980).
Tam metin bildiri
34. Demir İ., K. Z. K., İ., A., ., Triticale ıslahında son gelişmeler, TÜBİTAK VII. Trım Bilimleri Kongresi (15.11.1980-18.11.1980).
Tam metin bildiri
35. Korkut Z. K., T. İ., Kendine döllenen bitki populasyonlarında erken generasyon verim testleri, Bitki Islahı SempOzyumu (22.05.1979-25.05.1979).
Tam metin bildiri
36. Demir İ., K. Z. K., A. N., Kombinasyon ıslahında ebeveyn seçimi, Bitki Islahı Sempozyumu (22.05.1979-25.05.1979).
Tam metin bildiri
37. Demir İ., A. N., K. Z. K., Ş. p., Türkiye de Triticale ıslahı çalışmaları, Bitki Islahı Sempozyumu (22.05.1979-25.05.1979).
Tam metin bildiri
38. Bilge e., O. G., T. M., G. N. M. S. N. Z. K. İ. K. Y., Yerli arpa varyetesi Zafer 160 da husule getirilen suni mutasyonlardan yararlanılması yolunda çalışmalar Bitki Islahı Semp, Bitki Islahı Sempozyumu (22.05.1979-25.05.1979).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, Yayın Yeri: OFİS-SER MATBAACILIK İZMİR (24.12.2017-).
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, Yayın Yeri: OFİS-SER MATBAACILIK LTD İZMİR (30.06.2017-).
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Turkis Journal of Field Crops, Yayın Yeri: OFİS-SER MATBAACILIK -İZMİR (01.07.2016-31.12.2016).
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Türkish Journal of Field Crops, Yayın Yeri: OFİS-SER MATBAACILIK -İZMİR (01.01.2016-).
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. EKİN JOURNAL OF CROP BREEDING AND GENETICS, Yayın Yeri: ARKADAŞ PRINTING INDUSTRY (05.02.2015-).
Uluslararası Dergi CAB
6. EKİN JOURNAL OF CROP BREEDING AND GENETICS, Yayın Yeri: ARKADAŞ PRINTING INDUSTRY (31.07.2015-02.08.2015).
Uluslararası Dergi CAB
7. TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, Yayın Yeri: OFİS-SER MATBAACILIK LTD. (30.06.2015-).
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, Yayın Yeri: OFIS-SER MATBAACILIK LTD. (31.12.2015-).
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Yayın Hakemlikleri
1. Turkısh Journal of Field Crops, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Turkish Journal Of Field Crops, Hakemlik Sayısı:7.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Euphytica, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. NKÜBAP 00 24 AR 14 01Ekmeklik buğday genotiplerinin kahverengi pas hastalığının doğal koşullarda morfolojik belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 04.09.2014-11.10.2016.
2. NKÜBAB 00 24AR 14 15 Yüksek sıcaklık stresi altında ekmeklik buğday Triticum aestivum genotiplerinin toleranslarının belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 28.05.2014-04.09.2016.
3. Melez Mısır Islahında Anter Kültürü Tekniği ile Dihaploid Hatların Elde Edilmesi ve Kullanılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.05.2011-30.04.2015.
4. TÜAF 232Yerli ve yabancı kökenli ekmeklik buğday çeşit ve hatlarında haploid ve dihaploid genotiplerin elde edilme oranları, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.11.1997-05.05.2001.
5. İstanbul Ticaret Borsası Stoklarında Bulunan 50 Yıldan Daha Eski Olduğu Tahmin Edilen Tohumların Çimlenebilme Kabiliyetlerinin Araştırılması Projesi Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı TAGEM AR GE 03, ARAŞTIRMA PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), Devam Ediyor.
6. İsmet BAŞER Kayıhan Z KORKUT Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Kahverengi Pas Hastalığına Dayanıklılığının Doğal Koşullarda Morfolojik Belirlenmesi Ve Moleküler Karakterizasyonu 2014, BAP, Araştırmacı, Devam Ediyor.
7. Kayıhan Z KORKUT ve Emine Tukelman Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Konusunda Üreticilerin Farkındalıkları NKÜBAP 00 24 DR 14 01 2014, BAP, Yürütücü, Devam Ediyor.
8. Kayıhan Z KORKUT ve İsmet BAŞER Yüksek Sıcaklık Stresi Altında Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Toleranslarının Belirlenmesi NKÜBAP 00 24 AR 14 15 2014, BAP, Yürütücü, Devam Ediyor.
9. Mısırda Moleküler Markör Destekli Geri Melezleme ile Sitoplazmik Erkek Kısır Hatların Geliştirilmesi TÜBİTAK TEYDEB 3150653 31 Mayıs 2015 MAY AGRO TOHUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A Ş, TÜBİTAK PROJESİ, Proje İzleyicisi, Devam Ediyor.
10. Mısırda Moleküler Markör Destekli Geri Melezleme ile Sitoplazmik Erkek Kısır Hatların Geliştirilmesi TÜBİTAK TEYDEB 3150653 31 Mayıs 2015 MAY AGRO TOHUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A Ş, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği.
11. Yüksek Sıcaklık Stresi Altında Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Toleranslarının Belirlenmesi, BAP, Yürütücü, Devam Ediyor.
12. Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Kahverengi Pas Hastalığına Dayanıklılığının Doğal Koşullarda Morfolojik Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu, BAP, Araştırmacı, Devam Ediyor.
13. Su kullanım etkinliği Yüksek Mısır Saf Hatları ve F1 Hibritleri Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, Ertelendi.
14. İstanbul Ticaret Borsası Stoklarında Bulunan 60 Yıldan Daha Eski Olduğu tahmin Edilen Tohumların Çimlenebilme Kabiliyetlerinin Aratırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), Devam Ediyor.
15. Mısırda Yağ Verimi ve Kalitesi ile İlgili Özeliklerde Genetik Varyanslar ve Kalıtım, BAP, Yürütücü.
16. In vivo dihaploid ve moleküler markör teknolojileri kullanarak mısır da Zea mays L kuzey yaprak yanıklığı Exserohilum turcicum pass hastalığına karşı dayanıklı katlanmış hatların geliştirilmesi 3140540, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği.
17. Çoklu Ekim Tekniği ve Teknolojilerinin Pilot Uygulaması 7140249, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, Ertelendi.
18. Trakya Bölgesi Koşullarına Uygun Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi 3040386, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, Ertelendi.
19. Türkiye Koşullarına Uygun Üstün Verim ve Besleme Değerlerine sahip BMR Btown Midrib Silajlık Hibrit Mısır Çeşit Islahı, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, Devam Ediyor.
20. Mısır Koçankurdu Sesamia nonagrioides Lefebvre Lepidoptera Noctuidae na Dayanıklı Çeşit Islahı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
21. Trakya Bölgesi nde Makarnalık Buğday Üretimi için Stabil Yüksek Verimli ve Kalitali Makarnalık Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü.
22. Macaristan ve Türkiye de Hububat Yetiştirilen Alanlarda Arpa Sarı Cücelik BYDV ve Buğday Cücelik WDV Virüsleriin Yaygınlığının Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
23. Geleneksel ve Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Trakya Bölgesi ne Uygun Silajlık Mısır Genotiplerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü.
24. Trakya Bölgesi ne Uygun Yüksek Verimli Arpa Hatlarının Islahı, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü.
25. Ege Bölgesi ne Uyan Triticale Hatları Üzerine Araitırmalar II, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
26. Ege Bölgesi ne Uyan Triticale Hatları Üzerine Araitırmalar I, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
27. Mısır Zea mays Bitkisinde Anter Kültürü Olanakları Üzerine Araştırmalar, BAP, Yürütücü.
28. Bazı Küçük Taneli Tahılların Kuraklık Stresine Tepkilerinin In Vivo ve In Vitro Koşullarında Değerlendirilmesi, BAP, Araştırmacı.
29. Yerli ve Yabancı Kökenli Ekmeklik Buğday Hatlarında Haploid ve Dihaploid hatların Elde Edilme Olanakları, BAP, Yürütücü.
30. Trakya Bölgesi ne Uygun Triticale Genotiplerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, BAP, Yürütücü.
31. Trakya Bölgesi nde Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Genotipik Farklılıklar ve Kalite Kriterleri, BAP, Yürütücü.
32. Makarnalık Buğday Triticum durum L Desf Genotiplerinden Yatmaya Dayanıklı ve Yüksek Verimli Mutant Genotiplerin Geliştirilmesi, BAP, Araştırmacı.
33. Bazı Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L Çeşit ve Hatlarında Genetik Uzaklıklar Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP, Yürütücü.
34. Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Pr0jesi Türkiye Tohumcular Birliği TÜBİTAK TÜSSİDE Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 2015, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), Devam Ediyor.
35. In vivo dihaploid ve moleküler markör teknolojileri kullanarak mısırda Zea mays L kuzey yaprak yanıklığı Exserohilum turcicum Pass karşı dayanıklı katlanmış hatların geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje İzleyicisi, Devam Ediyor.
36. Biyoloji Bölümü Moleküler Genetik Laboratuvarının Geliştirilmesi Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 01 ağustos 2012, BAP, Proje Hakemliği.
Patentler
1. NKÜ-LİDER ekmeklik buğday çeşidi Yeni Bitki çeşidi, 2016
Patent Başvuru Sahipleri:Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Patent Buluş Sahipleri:Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT,Prof. Dr. İsmet BAŞER,Doç. Dr. Oğuz BİLGİN,Yard. Doç. Dr. Alpay BALKAN.
2. NKÜ-ERGENE ekmeklik buğday çeşidi Yeni Bitki çeşidi, 2016
Patent Başvuru Sahipleri:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Patent Buluş Sahipleri:Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT,Prof. Dr. İsmet BAŞER,Doç.Dr. Oğuz BİLGİN,Yard. Doç. Dr. Alpay BALKAN.
3. NKÜ Ziraat Makarnalık Buğday Çeşidi, 2015
Patent Başvuru Sahipleri:Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Patent Buluş Sahipleri:Zahit Kayıhan Korkut,İsmet Başer,Oğuz Bilgin,Alpay Balkan.
Sanatsal Faaliyetler
1. DLG-ÖÇP TARIM ve TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI - KARAEVLİ 1- NKÜ ZİRAAT - MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİDİ, Yer:DLG-ÖÇP TARIM ve TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI - KARAEVLİ TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:DLG FUARCILIK LTD. ŞTİ., 23.08.2017-26.08.2017.
Karma
2. DLG-ÖÇP TARIM ve TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI - KARAEVLİ 1- NKÜ LİDER - EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİDİ, Yer:DLG-ÖÇP TARIM ve TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI - KARAEVLİ TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:DLG FUARCILIK LTD. ŞTİ., 23.08.2017-26.08.2017.
Karma
3. DLG-ÖÇP TARIM ve TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI - KARAEVLİ 1- NKU-ERGENE EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİDİ 2- NKU LİDER EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİDİ 3- NKU ZİRAAT MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİDİ, Yer:DLG-ÖÇP TARIM ve TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI - KARAEVLİ TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:DLG FUARCILIK LTD. ŞTİ. TEKİRDAĞ, 23.08.2017-26.08.2017.
Karma
Üyelikler
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) liler DERNEĞİ, Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2010.
Namık Kemal Üniversitesi Senatosu Ziraat Fakültesi Senatörü, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2009.
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi_x005F_x000D_ Fakülte Kurul Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2008.
TÜRKİYE BİTKİ ISLAHÇILARI DERNEĞİ, Üye, 2002-.
Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurul Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2006.
Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim Programı Koordinatörü, Başkan, 2001-2006.
TARLA BİTKİLERİ BİLİMİ DERNEĞİ, Üye, 1996-.
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) liler DERNEĞİ, Üye, 1981-.
Türk-Alman Tarım ve Tabii Bilim Akademisyenleri Türk Taraf Derneği, Üye, 1981-.
Fakülte Asistan Temsilcisi_x005F_x000D_ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 1979-1980.
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, Üye, 1972-.